Tuyển Kỹ sư xây dựng

Vị trí : Tính kết cấu, bóc tách khối lượng, lập dự toán.Tuyển Kỹ sư xây dựng giám sát công trình

Vi trí: Giám sát thi công tại công trường