Nhà Kho Thủ Đức, TP.HCM
Giá trị: 20.000.000.000 VNĐ
Thu Duc Storehouse - Thu Duc District - HCMC
Contract: VND 20 bilKhách hàng đối tác