Ngày 07/04/2017 Công ty TNHH Công Trình Bách Khoa làm lễ khởi công Xây dựng mới nhà máy SNY VINA tại Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên Mở rộng. Đến tham dự có Đại diện Ban Quản lý KCN Nam Tân Uyên Mở rộng, nhà đầu tư và các đối tác, khách hàng thân thiết.
Tập thể CBCNV Công ty cùng hạ quyết tâm duy trì và phát huy truyền thống : hoàn thành công trình đạt yêu cầu chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và đảm bảo tiến độ.
 
 Khách hàng đối tác