Dự án: Nhà máy Nobland
Khu Công Nghiệp Tân Thới Hiệp
Quận 12, Tp.HCM
Quy mô : 80.000m2
500 tỉ VND
 
Project: Nobland Factory
Tan Thoi Hiep Industrial zone
District 12 HCMC
Floor space: 80.000m2
Contract: VND 500 bilKhách hàng đối tác