Nhà xưởng NB Vina
Tân Uyên - Bình Dương
13,2 tỉ VNĐ
NB Vina Factory
Tan Uyen District - Binh Duong Province
Contract: VND 13.2 bilKhách hàng đối tác