Nhà máy Kumho Electric, INC,
KCN Đại Đăng Bình Dương
Giá trị: 47,8 tỉ VNĐ
Kumho Electric Factory
DaiDang Industrial Zone, Binh Duong Province
Contract: VND 47.8 bilKhách hàng đối tác