Cải tạo khách sạn trong sân golf  Twin Doves Golf Club ở Thủ Dầu Một - Bình Dương
Renovate the hotel in Twin Doves Golf Club at Thu Dau Mot - Binh Duong
 Khách hàng đối tác