Hạ tầng kỹ thuật, Hệ thống giao thông
KCN Amata
Biên Hòa, Đồng Nai

 
Infrastructure,Traffic system
AMATA Industrial zone
Bien Hoa City Dong Nai Province

 Khách hàng đối tác